Jen malneta prilaborata Esperanta traduko de la vortaro el Toki Pona: The Language of Good verkita de Sonja Lang, la kreinto de Tokipono. Kopio de la originala anglalingva versio troveblas ĉi tie.

Kaj la angla versio kaj ĉi tiu traduko estas publikaj havaĵoj, do ili estas libere uzeblaj por ajna uzo.


Oficiala Vortaro de Tokipono (maloficiala traduko)

a kin PARTIKULO   (emfazo, emocio aŭ konfirmo)
akesi SUBSTANTIVO   neĉarma besto; reptilio, amfibio
ala ADJEKTIVO   ne, nul
alasa VERBO   ĉasi sovaĝajn bestojn, kolekti el naturo
ale ali ADJEKTIVO   ĉiuj; abunda, nenombrebla, ĉiu
SUBSTANTIVO   abundo, ĉio, vivo, universo
NOMBRO   100
anpa ADJEKTIVO   klinanta sin, malsupren, humila, modesta, dependa
ante ADJEKTIVO   malsama, ŝanĝita, alia
anu PARTIKULO   aŭ
awen ADJEKTIVO   *enduring, *kept, protektita, sekura, atendanta, restanta
ANTAŬVERBO   daŭre fari
e PARTIKULO   (antaŭ la rekta objekto)
en PARTIKULO   (inter pluraj subjektoj)
esun SUBSTANTIVO   bazaro, vendejo, foiro, negoca transakcio
ijo SUBSTANTIVO   aĵo, fenomeno, objekto, afero
ike ADJEKTIVO   malbona, negativa; neesenca, malgrava
ilo SUBSTANTIVO   ilo, maŝino, aparato
insa SUBSTANTIVO   centro, enhavo, eno, inter; ena organo, ventro, stomako
jaki ADJEKTIVO   naŭza, obscena, malagrabla, toksa, malpura, malhigiena
jan SUBSTANTIVO   homo, persono, iu
jelo ADJEKTIVO   flava, flaveca
jo VERBO   havi, porti, enhavi, teni
kala SUBSTANTIVO   fiŝo, mara besto, mara vivaĵo
kalama VERBO   fari sonon; reciti, diri laŭte/voĉe
kama ADJEKTIVO   alvenanta, venonta, estonteca, vokita
ANTAŬVERBO   iĝi, sukcesi, elturniĝi pri
kasi SUBSTANTIVO   planto, vegetaĵo; spicherbo, folio
ken ANTAŬVERBO   povi, rajti
ADJEKTIVO   ebla
kepeken PREPOZICIO   uzi, per, uzante
kili SUBSTANTIVO   frukto, legomo, manĝebla fungo
kiwen SUBSTANTIVO   malmolaĵo, metalo, roko, ŝtono
ko SUBSTANTIVO   argilo, kohera/adhera formo, pasto, duonsolidaĵo, pulvoro
kon SUBSTANTIVO   aero, spiro; esenco, spirito; *hidden reality, *unseen agent
kule ADJEKTIVO   kolora, pigmentita, pentrita
kulupu SUBSTANTIVO   komunumo, entrepreno, grupo, nacio, socio, tribo
kute SUBSTANTIVO   orelo
VERBO   aŭdi, aŭskulti; atenti al, obei
la PARTIKULO   (inter la kunteksta frazparto kaj la ĉeffrazo)
lape ADJEKTIVO   dormanta, restanta
laso ADJEKTIVO   blua, verda
lawa SUBSTANTIVO   kapo, menso
VERBO   gvidi, direkti, estri, konduki, posedi, plani, reguligi, regi
len SUBSTANTIVO   ŝtofo, vestaĵo, teksaĵo; *cover, *layer of privacy
lete ADJEKTIVO   malvarma; nekuirita, kruda
li PARTIKULO   (inter ajna subjekto krom nura "mi" aŭ nura "sina" kaj ties VERBO; ankaŭ por enkonduki novan VERBON de la sama subjekto)
lili ADJEKTIVO   malgranda, malalta; malmulta; iomete; juna
linja SUBSTANTIVO   longa kaj fleksebla aĵo; kordo, haro, ŝnuro, fadeno
lipu SUBSTANTIVO   plata objekto; libro, dokumento, karto, papero, registro, retejo
loje ADJEKTIVO   ruĝa, ruĝeca
lon PREPOZICIO   estanta en iu loko, estanta ĉe, reala, vera, ekzistanta
luka SUBSTANTIVO   brako, mano, tuŝorgano
NOMBRO   kvin
lukin oko SUBSTANTIVO   okulo
VERBO   rigardi, vidi, *examine, observi, legi, spekti
ANTAŬVERBO   to seek, look for, try to
lupa SUBSTANTIVO   pordo, truo, korpa aperturo, fenestro
ma SUBSTANTIVO   ***earth, land; *outdoors, mondo; lando, teritorio; tero (substanco)
mama SUBSTANTIVO   patr(in)o, praulo; kreinto, *originator; prizorganto, *sustainer
mani SUBSTANTIVO   mono, ***cash, savings, wealth; large domesticated animal
meli SUBSTANTIVO   virino, inseksulo; edzino
mi SUBSTANTIVO   mi, ni
mije SUBSTANTIVO   viro, virseksulo; edzo
moku VERBO   manĝi, trinki, konsumi, gluti
moli ADJEKTIVO   mortinta, mortanta
monsi SUBSTANTIVO   dorso, malantaŭo
mu PARTIKULO   (besta sono aŭ komunikaĵo)
mun SUBSTANTIVO   luno, nokta ĉiela objekto, stelo
musi ADJEKTIVO   arta, amuza, frivola, ludeca, rilata al amuziĝo
mute ADJEKTIVO   multaj, multe, pluraj, tre
SUBSTANTIVO   kvanto
nanpa PARTIKULO   -a (kiel en "unua", "dua", ktp; montras pozicion en vicordo)
SUBSTANTIVO   ciferoj, nombroj
nasa ADJEKTIVO   nekutima, stranga; stulta, malsaĝa, freneza; ebria
nasin SUBSTANTIVO   maniero, kutimo, doktrino, metodo, vojo, irejo
nena SUBSTANTIVO   tubero, butono, monteto, monto, nazo, elstaraĵo
ni ADJEKTIVO   (ĉi) tio, (ĉi) tiu
nimi SUBSTANTIVO   nomo, vorto
noka SUBSTANTIVO   piedo, kruro, moviĝorgano; malsupro, malsupra parto
o PARTIKULO   he! (vokativo aŭ imperativo)
olin VERBO   ami, *have compassion for, respekti, *show affection to
ona SUBSTANTIVO   li, ŝi, ĝi, ili
open VERBO   komenci, (komenciĝi?); malfermi; ŝalti
(ne klaras en la angla ĉu ankaŭ netransitiva uzo estas implicita)
pakala ADJEKTIVO   *botched, rompita, damaĝita, *harmed, *messed up
pali VERBO   fari, *take action on, prilabori; konstrui, fari, prepari
palisa SUBSTANTIVO   longa malmola aĵo; branĉo, stango, bastono
pan SUBSTANTIVO   greno, cerealo; aveno, hordeo, maizo, rizo, tritiko; pano, pastaĵo
pana VERBO   doni, sendi, ***emit, provide, put, release
pi PARTIKULO   de
pilin SUBSTANTIVO   koro (fizika aŭ emocia)
ADJEKTIVO   sentanta (emocion, *a direct experience)
pimeja ADJEKTIVO   nigra, malhela, nelumigita
pini ADJEKTIVO   antaŭa, finfarita, finita, finiĝinta, pasinta
pipi SUBSTANTIVO   *bug, insekto, formiko, araneo
poka SUBSTANTIVO   kokso, flanko; apud, proksime de, proksimaĵo
poki SUBSTANTIVO   ujo, sako, bovlo, skatolo, taso, ŝranko, tirkesto
pona ADJEKTIVO   bona, pozitiva, utila; amika, paca; simpla
pu ADJEKTIVO   interaganta kun la oficiala libro de Tokipono
sama ADJEKTIVO   sama, simila; unu la alia; frat(in)o, *peer, *fellow
PREPOZICIO   kiel, simile al
seli ADJEKTIVO   fajro; ***cooking element, chemical reaction, heat source
selo SUBSTANTIVO   ***outer form, outer layer; bark, peel, shell, skin; boundary
seme PARTIKULO   kio? kiu?
sewi SUBSTANTIVO   *area above, plej alta parto, *something elevated
ADJEKTIVO   *awe-inspiring, *divine, sankta, supernatura
sijelo SUBSTANTIVO   korpo (de homo aŭ besto), fizika stato, torso
sike SUBSTANTIVO   ronda aŭ cirkla aĵo; globo, cirklo, ciklo, sfero, rado
ADJEKTIVO   de unu jaro
sin namako ADJEKTIVO   nova, freŝa; plia, aldona, ekstra
sina SUBSTANTIVO   vi
sinpin SUBSTANTIVO   vizaĝo, unuaranga, antaŭo, muro
sitelen SUBSTANTIVO   bildo, figuro, simbolo, markaĵo, skribaĵo
sona VERBO   scii, esti lerta pri, esti saĝa pri, havi informojn pri
ANTAŬVERBO   scipovi
soweli SUBSTANTIVO   besto, surtera mamulo
suli ADJEKTIVO   granda, peza, longa, alta; grava; plenkreska
suno SUBSTANTIVO   suno; lumo, heleco, *glow, *radiance, brilo; *light source
supa SUBSTANTIVO   horizontala surfaco, io sur kio oni metas ion alian
suwi ADJEKTIVO   dolĉa, bonodora; ĉarma, senkulpa, aminda
tan PREPOZICIO   *by, el, pro
taso PARTIKULO   sed, tamen
ADJEKTIVO   nur
tawa PREPOZICIO   *going to, *toward; for; laŭ la vidpunkto de
ADJEKTIVO   movanta
telo SUBSTANTIVO   akvo, likvo, fluaĵo, malseka substanco; trinkaĵo
tenpo SUBSTANTIVO   tempo, daŭro, momento, *occasion, periodo, situacio
toki VERBO   komuniki, diri, paroli uzi lingvon, pensi
tomo SUBSTANTIVO   *indoor space; konstruaĵo, hejmo, domo, ĉambro
tu NOMBRO   du
unpa VERBO   ***to have sexual or marital relations with
uta SUBSTANTIVO   buŝo, lipoj, buŝa kavo, makzelo
utala VERBO   batali, defii, konkuri kontraŭ, lukti kontraŭ
walo ADJEKTIVO   blanka, blankeca; helkolora, pala
wan ADJEKTIVO   unika, unuigita, unuiĝinta
NOMBRO   unu
waso SUBSTANTIVO   birdo, fluganta vivaĵo, besto havanta flugilojn
wawa ADJEKTIVO   forta, potenca; memfida, certa; energia, intensa
weka ADJEKTIVO   neĉeestanta, fora, ignorata
wile ANTAŬVERBO   devi, bezoni, devus, voli, deziri